ARGUMENTY LOGICZNE

W mediach często zamiast argumentów merytorycznych podaje się tzw. argumenty logiczne: „Każda kobieta ma prawo rozporządzania własnym ciałem”. Czyż nie brzmi to logicznie? Czy jednak kobieta nie powinna rozporządzać swoim ciałem zanim zdecyduje się na zabicie dziecka nie narodzonego? Poza tym „własne ciało” to prawda, ale żyje w nim drugi człowiek. Lub: „Nikt nie powinien narzucać innym swojej religij­nej moralności”, jest to prawda chrześcijańska a zarazem ludzka i demokratyczna. Tylko, że nie religia dokonała odkrycia kiedy zaczyna się życie, lecz genetyka. W artykule ks. Marka Chmielewskiego („Ład”, styczeń 1994) czytamy: Unikając argumentacji merytorycznej prasa najczęściej ucieka się do silnego oddziaływania na sferę emocjonalno – woll- tywną. Czyni to na wiele sposobów, którym nie można odmówić psychologicznego profesjonalizmu. Już same tytuły mają charak­ter opiniotwórczy, nie mówiąc o treści artykułów, zazwyczaj wyol­brzymiających restrykcyjny charakter przygotowywanej ustawy, jakby wymierzonej przeciwko kobietom. Ocenia się ją więc jako wyraz zacofania Polski, toteż jedynym słusznym wyjściem z tej sytuacjijaką stwarza niepożądana ciąża jest aborcja za granicą, do czego skwapliwie namawia między innymi „Trybuna” (I. Konarska „Piszę do pani bo mi żal”, 77/90). Bardzo intere­sującym wydaje się odkrycie, że te lekcje o aborcji za granicą „Trybuna” pobierała już dawno na Zachodzie (Aborcja poli- kliniczna kobiet belgijskich w Holandii – „Bevolinking en Gezin”, 2/1978).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *