POWSZECHNOŚĆ W PERCEPCJI DANEJ INFORMACJI

Zostańmy przy temacie AIDS. Pisze się lub mówi bardzo często: „powszechnie” wiadomo, że wirus HIV jest przenoszony wyłącznie drogą płciową lub przez zakażenie krwi, w innym przy­padku zarazić się nie można. Opinia publiczna przyjęła te infor­macje rozpowszechniane przez mass media ze zrozumiałą ulgą. „Powszechną” wiedzę rozpowszechniają właśnie media. Okazuje się jednak, że powszechnie to nie […]

Niszczenie i kreowanie autorytetów

Z autorytetem związani jesteśmy wszyscy. W jakimś sensie można powiedzieć, że naszą formację zawdzięczamy autoryte­tom. Stykamy się z nimi na co dzień: w życiu rodzinnym, w szkole, w Kościele, w społeczeństwie, w państwie, w narodzie. Autorytet ma różne postaci: moralną, intelektualną, przywódczą. Istnieje dziś moda, czy raczej świadome działanie, które pom­niejsza wartości autorytetów i często […]

NISZCZENIE AUTORYTETÓW

Nawet w stosunkach „na małym podwórku”, gdy kogoś nie lubimy, szukamy w myślach, jaką by mu „łatę przypiąć”, czyli przypisać wadę. Wada będzie go dyskwalifikowała w oczach naszych i otoczenia. Bóg zna tę słabość człowieka, skoro w Dekalogu umieścił przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Mowa – słowo ludzkie – może dać świadectwo […]

ŚWIAT WEDŁUG GLEMPA

Bardzo skromny i dość powściągliwy w wypowiedziach ks. Prymas J. Glemp też nie jest oszczędzany przez media. Podobno J. Urban poświęca mu regularnie publikacje. Jest również Stowarzyszenie na Rzecz Praw i Wolności – „Bez Dogmatu”, które wydaje miesięcznik o tej samej nazwie. Szczególnie nie lubi ks. Prymasa. Pracując „na rzecz praw i wol­ności” szczególnie niszczy […]

Dowód techniki

Wybierano jedynie wyjęte z całości cytaty, które miały stanowić dowód antysemityzmu Prymasa. Aneksem do problemu niech będzie fakt, że w USA Krajowa Rada Rabinatu przyznała tytuł rabina roku 1993 – rabinowi z Brooklynu Aviemu Weisowi – za wytężoną pracę dla dobra żydowskiej grupy religijnej1 Jako powód wyróżnienia wymieniono m. in. pobyt na terenie klasztoru Sióstr […]

SPUŚCIĆ ZE SCHODÓW

Głośne było zajście w Warszawie w noc wyborczą. Sądzę, że je pamiętamy. Dotyczyło napaści policjantów na kroczącą grupę ludzi z PC. Jarosław i Lech Kaczyńscy interweniowali w tej sprawie u ministra Milczanowskiego. Sytuację skomentowała „Gazeta Wyborcza” (233/93) za pomocą „głosu telefonu opinii publicznej”. Ktoś wreszcie powinien im (panom Kaczyńskim) powiedzieć, gdzie ich miejsce (…) Ja […]

KLINICZNA NIENAWIŚĆ

„Kliniczna nienawiść” – artykuł M. Niewiadomskiej („Najwyższy Czas!” – marzec, kwiecień 1993 r.) – ukazuje, jak niszczony był polityczny autorytet J. Olszewskiego. Poczynając od drobnych dowcipów dziennikarskich „Gazety Wyborczej” i „Polityki” – o brudnych butach czy koszulach w niestosownych kolorach urągających dobremu smakowi. Gazety licytowały się w różnych pomówieniach: nie brał ślubu kościelnego, ma dwie […]

ZMIAN BALI SIĘ NIE TYLKO PRACOWNICY

Zmian bali się nie tylko pracownicy resortu zajmujący stanowiska od czasów komunistycznych. Bało się także wielu nauczycieli, zwłaszcza słabo przygotowanych, również w wielu przypadkach pochodzących z selekcji komunistycznych. Wtórowały im głośno związki zawodowe. W „Polityce” (22/93) ukazał się artykuł L. Gawreckiego: „Nędzna szkoła, nędzny nauczyciel”. Autor „przykłada” kolejnym ministrom: H. Samsonowicz zlikwidował instytuty naukowe MEN […]