CHARAKTERYSTYCZNE SYTUACJE

„Jednym z moich obowiązków — kontynuu­je zacytowany ostatnio pamiętnikarz — było też przeprowadzanie eksmisji. Kiedy miałem przepro­wadzić pierwszą eksmisję, nie mogłem spać poprze­dzające dwie noce. Załamywałem się, żałowałem, że przyszedłem tutaj do pracy. Ludzie, których eks­mitowałem, wrogo na mnie patrzyli, czasami mi się odgrażali. Ale cóż ja biedny mogłem zrobić, kiedy to był mój obowiązek wykonania pracy. A moim marzeniem, moją ambicją było, aby przełożeni byli zadowoleni ze mnie.” Bohater zostaje zwolniony z obowiązku dokony­wania wyboru przez mocodawcę skupiającego w so­bie funkcje odbiorcy oraz rzeczywistego arbitra sy­tuacji, w której działa tamten z jego ramienia. Sy­tuacje tego rodzaju są szczególnie charakterystycz­ne dla centralnie organizowanego życia zbiorowego, gdzie każdy krok podejmowany w publicznym imie­niu zostaje uzależniony od dyrektyw wyższych szcze­bli koordynacji współdziałania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *