DZIAŁANIE NADUŻYĆ

W tym ostatnim przypadku naduży­cia mają podwójne działania strukturotwórcze, sta­nowiąc źródło dodatkowych dochodów dla niektó­rych pracowników instytucji świadczących usługi kosztem klientów oraz różnicując dostęp do tych usług pomiędzy klientami — jeśli pominąć sprawę hamulców moralnych — w zależności od ich położe­nia materialnego.Przestępczość gospodarczą polegającą na kradzie­żach lub łapownictwie należy jednak uważać za do­syć szczególny przypadek zjawisk żywiołowych, na­wet jeżeli występuje w społeczeństwie na znaczną skałę. Jej źródła tkwią przede wszystkim w infra­strukturze moralnej społeczeństwa, a w jego warun­kach. obiektywnych tylko w takim stopniu, w jakim warunki te dostarczają sposobności dla poczynań przestępczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *