KOMIKS LEKTURĄ

Walka o to, aby komiks nie stał się lekturą szkolną była wojną z mediami i ich mocodawcami. Prowadzili ją rodzice i Ministerstwo Edukacji. Interesujący jest cel wydawniczy tej lektury: EST A VENIR — chce przynieść konkretną, solidarną pomoc dokładnie odpowiadającą potrzebom społeczeństwa obywatelskiego krajów Europy środkowo-wschodniej. Działania naszego stowarzyszenia są długofalowe i mają na celu skuteczne wsparcie tych odłamów społeczeństwa obywatelskiego, które są gwarantami demokratyzacji całego społeczeństwa. To należy przeczytać kilka razy, aby dobrze zrozumieć – co znaczy wejście do Europy, kto je gwarantuje, kto je wspiera. Wszystkie kolo­rowe pisma młodzieżowe służą tym samym celom i mają to samo zaplecze. Norma i patologia w nich nie istnieją. Sugeruje się raczej, że norma jest zjawiskiem patologicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *