KONFLIKT MORALNY

Konflikt moralny spra­wia, że partnerzy głównego bohatera stają się — stosując dalej konsekwentnie aparaturę pojęciową Etienne Souriau — odbiorcami jego poczynań, a on sam automatycznie wchodzi w rolę odpowiedzialnego arbitra sytuacji, przeżywając ją według stereotypu „chciałoby się jak najlepiej, ale trudno wszystkich zadowolić”.Sytuacje takie mogą pojawiać się przy podziale dóbr, kiedy szczupły ich zasób uniemożliwia zaspo­kojenie potrzeb wszystkich ubiegających się o nie. Ilustracji dostarcza opowieść autobiograficzna pra­cownika administracji terenowej o tym, jak obej­mował stanowisko kierownika referatu mieszkknio- wego władz miejskich: „Po miesiącu przechodzę chrzest bojowy, pozostaję sam naprzeciw setek inte­resantów, ludzi spragnionych, złych, nastawionych źle do urzędu. Skarżą się na poprzedniego kierownika, liczą na mnie, że im pomogę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *