ODMIENNA NATURA

Odmiennej natury splot interesów powstaje w związku z zadaniem efektywności gospodarczej. Je­go istota polega na tym, że dobry wynik ekono­miczny przedsiębiorstwa — określany zresztą w dotychczasowej historii gospodarczej PRL rozmai­cie w kategoriach „obniżki kosztów własnych”, „rentowności”, „akumulacji” lub „zysku” — wiąże się m.in. z minimalizacją kosztów produkcji, które obejmują również koszty osobowe, czyli fundusz płac pracowników.Ważnym posunięciem mającym na celu podniesienie efektywności gospodarczej iest np. wspomniana wyżej rewizja norm wydajności pracy. Ponieważ zaś bodźce ekonomiczne wpływają na działalność przedsiębiorstwa prawie wyłącznie (jeśli nie liczyć funduszu zakładowego) za pośred­nictwem premii wypłacanych pracownikom umys­łowym, następuje tutaj przeciwstawienie doraźnych (choć nie długofalowych) interesów dwóch podsta­wowych kategorii pracowników gospodarki socja­listycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *