PEWNOŚĆ I ZAUFANIE

Od tej chwili kierownictwo zaczęło czuć do mnie pewność i zaufanie, podobnie i ja nabrałem chęci do dalszej pracy.” Dramatyczność aktu „sprawdzenia siebie” opiera się więc na psychologicznym mechanizmie rozładowania dolegli­wego napięcia emocjonalnego, spowodowanego trud­nym zadaniem albo zadaniem ponad siły, w któ­rym — jak w zacytowanym przykładzie — dodat­kową przeszkodę stanowić może młody wiek i brak doświadczenia bohatera. Rozładowanie tego napięcia powoduje u jednostki wzmożenie poczucia własnej wartości i wyzwala u niej dodatnie emocje.„Pozytywny bohater” odznacza się zatem przede wszystkim orientacją zadaniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *