PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI

Konflikt moralny wykonawcy dyrektyw odgórnych pojawia się wtedy, kiedy naruszają one żywotne interesy jakichś węż­szych grup lub jednostek: „Dziś znowu przeprowa­dzaliśmy korektę stawek akordowych na dwu pod­stawowych wydziałach produkcyjnych. Do zmiany tej robotnicy ustosunkowali się bardzo nieprzychyl­nie. Czułem, że byli przygnębieni. Tracili przecież na zarobkach bardzo dużo. Aby nadrobić niedobór płacy miesięcznej, muszą podnieść swoją wydajność o    30 procent. Dotychczasowy poziom płac stał się przecież antybodźcem wydajności pracy. Do podnie­sienia tej wydajności zmuszają nas przecież nowe wskaźniki oraz nowe zadania na rok bieżący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *