PODSTAWOWY PROFIL ZMIENNOŚCI

Powyższe cechy organizacji procesu decyzyjnego w systemach politycznych współczesnych państw socjalistycznych nadają szczególne znaczenie w in­dukowanej przez nie dynamice społecznej kryteriom oficjalnie zaakceptowanych skal oceny. Skale te interfrują przy wyłanianiu wariantów wyboru ja­ko podstawowych profili zmienności formułowa­nych celów i strategii. Nawet wówczas, kiedy za rozpatrywanymi wariantami znajdują się określo­ne sity o zróżnicowanych interesach, warianty te zostają sprecyzowane za pomocą wspólnych kate­gorii ideologicznych oraz pragmatycznych, choćby tylko ze względu na potrzebę ich uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *