POWSZECHNOŚĆ W PERCEPCJI DANEJ INFORMACJI

Zostańmy przy temacie AIDS. Pisze się lub mówi bardzo często: „powszechnie” wiadomo, że wirus HIV jest przenoszony wyłącznie drogą płciową lub przez zakażenie krwi, w innym przy­padku zarazić się nie można. Opinia publiczna przyjęła te infor­macje rozpowszechniane przez mass media ze zrozumiałą ulgą. „Powszechną” wiedzę rozpowszechniają właśnie media. Okazuje się jednak, że powszechnie to nie znaczy prawdziwie. Piszą inni: Wirus AIDS jest nieprawdopodobnie trwały. Wiadomo, że w temperaturze pokojowej może żyć w środowisku wodnym nawet przez tydzień. Niektóre badania pokazują, że nawet w stanie wysuszonym zachowuje aktywność przez podobnie długi okres. Wirus o takiej trwałości musi zakażać innymi drogami, poza kontaktem seksualnym – konkluduje dr John Seale. Ludziom zdanym na „powszechność”, na wątpliwe autorytety chcące dostosować się do mody, nie jest łatwo dostrzec manipu­lację. Łatwo natomiast jest ją zaszczepić. Bo reklama „powszech­nej” wiedzy i postępowość jest „ciekawsza” niż dobro i trudne wybory. Trudniej iść pod wiatr „postępu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *