PRZENIESIENIE AUTORYTETU

Do metod kreowania należy tzw. „przeniesienie autorytetu”. Ktoś jest uczonym, pisarzem czy poetą – nakłania się go do wypowiedzi na tematy zupełnie nie związane z jego profesją i kompetencjami. Znana jest powszechnie wypowiedź Cz. Miłosza na temat prawa do aborcji. Czesław Miłosz jest poetą. Nie jest więc autorytetem w dziedzinie medycyny czy etyki. Zastosowano wypróbowany „chwyt” przeniesionego autorytetu. Liczy się wtedy na bezmyślność odbiorców tej informacji. Skutek był oczywisty, nawet inne autorytety, w tym szczególnie polityczne, powoływały się na autorytet Cz. Miłosza. A jeżeli autorytety tak myślą, to co dopiero zwykły „szary człowiek”? W kreowaniu autorytetów uruchamia się również technikę wzmacniającą działanie. Jest więc przede wszystkim celowe i metodyczne ośmieszanie autorytetu przeciwnika. Do MEN przyszedł nowy minister. Trudno ustalić – świadomie czy nieświadomie – powiedział, że „nie będzie używał laski”. Była to reakcja na wypowiedź ministra A. Stelmachowskiego. Wypowiedź była niezręczna czy ojcowska – można dyskutować. Prasa podchwyciła, bo się to bardzo podobało. Minister stał się autorytetem bez laski („SM” 211/93).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *