ŚWIAT WEDŁUG GLEMPA

Bardzo skromny i dość powściągliwy w wypowiedziach ks. Prymas J. Glemp też nie jest oszczędzany przez media.
Podobno J. Urban poświęca mu regularnie publikacje. Jest również Stowarzyszenie na Rzecz Praw i Wolności – „Bez Dogmatu”, które wydaje miesięcznik o tej samej nazwie. Szczególnie nie lubi ks. Prymasa. Pracując „na rzecz praw i wol­ności” szczególnie niszczy autorytet ks. Prymasa i ośmiesza jego wypowiedzi. Wynika z tego, że prawa i wolność rezerwuje dla swoich. Miesięcznik redaguje Bohdan Chwedeńczuk przy współpracy publicystów „Gazety Wyborczej”: Zbigniewa Mikołejki i Jacka Zychowicza. Koordynatorem jest prof. Barbara Stanosz. Co budzi nienawiść mediów do Prymasa? Spróbuję przytoczyć tylko niektóre problemy. Falę emocji i nienawiści rozbudziło jego dwukrotne wystąpienie na Jasnej Górze. Pierwsze dotyczyło Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu i stosunków polsko – żydow­skich. Kardynał powiedział: Czyż, Szanowni Żydzi nie wiecie, że wystąpienie przeciwko nim narusza uczucia wszystkich Polaków, naszą suwerenność z takim trudem zdobywaną? Waszą potęgą są środki przekazu będące w wielu krajach do Waszej dyspozycji. Niech one nie służą rozniecaniu antypolo- nizmu. Homilia Prymasa wyważona w całej swej treści, będąca wezwaniem do pojednania, wywołała jednak chorobliwe i irracjonalne ataki prasy nie tylko polskiej. Tekst homilii był zbędny dla „zainteresowanych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *