WIELKA ORGANIZACJA FORMALNA

Wielka organizacja formalna, jaką stanowi społe­czeństwo planujące, jest obszarem, na którym toczy się współzawodnictwo o kontrolę nad przebiegiem procesu organizacyjnego pomiędzy. podstawowymi ogniwami wykonawczymi (a także komórkami ich podziału wewnętrznego), pośrednimi ogniwami zarzą­dzania oraz centrum politycznym. Stąd dążenie róż­nych grup uczestników organizacji do zapewnienia sobie najdogodniejszych warunków działalności i wy­sokich gratyfikacji materialnych ściśle wiąże się z problemem władzy. Tym razem nie tyle jednak chodzi o władzę polityczną, która umożliwia wpływ na wybór celów działalności, ale o możliwość okre­ślania warunków realizacji tych celów na poszcze­gólnych odcinkach powierzonych odpowiednim ogni­wom organizacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *