ŹRÓDŁA SIŁY

Niekorzystne usytuowanie jednostki wobec insty­tucji zorganizowanego działania zbiorowego zawsze zatem oznacza jej bezsilność. Wobec biurokratyzmu znajduje się ona w położeniu tego, który „przema­wia do muru”; wobec bezprawia zaś w położeniu tego, który musiałby „porywać się z motyką na słońce . W obu przypadkach przeciwko niej jest  i to tak samo siła mająca swoje oparcie w instytucji publicznej, jak urzeczywistniająca się poprzez władzę w uregulowanym systemie stosun­ków zwierzchnictwa i podporządkowania. Jednak za każdym razem inne są źródła tej siły i w innych układach społecznych dokonuje się jej konsolidacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *